เขียนโดย : Gurucheck

Views 1616

2024-04-26 10:00

(กูรูเช็ค) พลิกโฉมตลาดอาหารเสริมโพรไบโอติกในอนาคต

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านสุขภาพเพื่อให้โดนใจกับผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ โดยงานวิจัยทางวิทยาศาตร์เพื่อการสนับสนุนองค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยสนับสนุนการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ แม้ผลิตภัณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสที่มากขึ้นแต่ข้อมูลองค์ความรู้เหล่านี้จะยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เสมอ กูรูเช็คจึงนำเสนอข้อมูลในแง่ของการตลาดที่ผู้บริโภคอาหารเสริมโพรไบโอติกต้องการจริงๆ ว่าตลาดในทุกวันนี้หรือในอนาคตจะมุ่งเน้นไปในทิศทางไหน และความสำคัญของวิทยาศาสตร์กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นยังไงตามไปอ่านกันค่ะ

วิวัฒนาการของการกล่าวอ้างด้านสุขภาพของโพรไบโอติกสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการวิจัย

เดิมทีการวิจัยโพรไบโอติกมุ่งเน้นไปที่ระบบย่อยอาหาร ระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพช่องคลอดของผู้หญิงเป็นหลัก อย่างไรก็ตามทุกวันนี้การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กำลังขยายออกไปเพื่อตรวจสอบคุณประโยชน์ของโพรไบโอติกในด้านอื่นๆ ทั้งความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ต่อผิวหนัง ระบบเผาผลาญ การลดน้ำหนัก อารณ์และสุขภาพจิต เป็นต้น ดังนั้นผลงานวิจัยด้านโพรไบโอติกในปัจจุบันแสดงให้เห็นประโยชน์ในวงกว้างต่อสุขภาพของคนเรา จึงเป็นการสร้างโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับนวัตกรรมในในแง่ของโพรไบโอติก

คำกล่าวอ้างด้านสุขภาพของโพรไบโอติกที่ผู้บริโภคชื่นชอบ

จากงานวิจัยการตลาดของ Innova Market Insights เรื่องเทรนด์อาหารเสริมปี 2023 พบว่าผู้บริโภคต้องการคุณประโยชน์ด้านสุขภาพมากมายในตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมระดับโลก โดยผู้บริโภคอาหารเสริมมุ่งเน้นไปที่อาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยรวม ระบบภูมิคุ้ม ระบบประสาทและสมอง รวมถึงระบบย่อยอาหาร จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเพื่อคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น

ผู้บริโภคชาวยุโรปกำลังเพิ่มความต้องการการบริโภคโพรไบโอติก แม้ว่าระดับการใช้โพรไบโอติกจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยการย่อยอาหารและภูมิคุ้มกันเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพที่มีความสำคัญมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีความต้องการเพื่อคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต นอกจากนั้นโพรไบโอติกยังช่วยลดน้ำตาลในเลือด ประโยชน์ในแง่สุขภาพผิว ลดความอยากอาหาร ลดน้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย โดยคำกล่าวอ้างด้านสุขภาพมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ จากการอ้างอิงงานวิจัย

การรับรู้ข้อมูลเพื่อสุขภาพโดยรวมที่กว้างขึ้นของโพรไบโอติก

ขณะเดียวกันก็มีความคิดด้านสุขภาพแบบองค์รวมเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่ามีความสนใจเพิ่มขึ้นในไมโครไบโอมและผลกระทบต่อภาพรวมสุขภาพ ความสมบูรณ์แข็งแรง และภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความใส่ใจกับสุขภาพเชิงป้องกันเป็นเทรนด์สุขภาพที่มาแรง ทั้งรัฐบาลตลอดจนผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข หลักฐานที่สำคัญของเรื่องนี้ มีงานวิจัยพบว่าแนวโน้มการเติบโตมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปมีการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกวัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพทางเดินอาหารคาดว่าจะได้รับความสนใจมากที่สุด ดังนั้นความก้าวหน้าของนวัตกรรมด้านสุขภาพเชิงรุกมีการเชื่อมโยงที่สังเกตได้กับสุขภาพโดยรวม

ความชอบด้านอื่นๆ ของผู้บริโภคโพรไบโอติก

“ความเป็นธรรมชาติ” ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคที่แสวงหาทางเลือกแบบองค์รวมเพื่อสนับสนุนสุขภาพของพวกเขามากขึ้น ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีความคาดหวังเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อเป้าหมายในการดูแลสุขภาพ รวมถึงความต้องการในการลดความซับซ้อนและการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ โดยผู้บริโภคก็ต้องการความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แน่นอนว่าต้องมีข้อมูลและการศึกษาที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น สายพันธุ์ของโพรไบโอติกที่ตรงกับปัญหาสุขภาพที่ผู้บริโภคต้องการดูแล สารเมตาบอไลต์ที่โพรไบโอติกสร้างขึ้นมา ปริมาณโพรไบโอติก รูปแบบการนำส่งโพรไบโอติกและผลกระทบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

โพรไบโอติกปลดล็อคโลกใหม่ของความเป็นไปได้

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลักๆ คือกลุ่มคน Generation Y ตามมาด้วยกลุ่มคน Gen X และกลุ่มคน Gen B ในแง่ของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับบนยังก่อให้เกิดสัดส่วนที่มีนัยสำคัญของฐานผู้บริโภค ในขณะที่ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เล็กกว่าของตลาด

จากผลวิจัยตลาดอาหารเสริมปี 2023 ของ FMCG Gurus พบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยประมาณหนึ่งในสี่บอกว่ามีใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ในบรรดาบุคคลเหล่านี้ 74% ได้ใช้วิธีนี้เพื่อแก้ปัญหาแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงสุขภาพทางเดินอาหารให้ดีขึ้น แต่จะมีเพียง 48% เท่านั้นที่เลือกใช้โพรไบโอติกเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะ ปัจจุบันผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโพรไบโอติกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิผล และคุณภาพ สอดคล้องกับการแสวงหาสุขภาพทางเดินอาหารและสุขภาพโดยรวมของผู้บริโภค ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับความก้าวหน้าของโพรไบโอติก

ความต้องการของผู้บริโภคต่อโพรไบโอติก

  • - ประโยชน์ต่อสุขภาพที่มีการพิสูจน์แล้ว โดยโพรไบโอติกเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย การเผาผลาญ ระบบภูมิคุ้มกัน สุขภาพสมองและอารมณ์ ซึ่งการเครมข้อมูลสุขภาพเหล่านี้ต้องมีงานวิจัยรองรับ
  • -  มีความปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ไม่เกิดภาวะติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
  • -   ผลกระทบทางสรีรวิทยาต่อร่างกาย โดยที่โพรไบโอติกนั้นสามารถปรับไมโครไบโอต้าในเชิงบวกทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคแบคทีเรียชนิดร้ายและควบคุมเชื้อเหล่านั้นเพื่อสร้างประโยชน์ต่อเยื่อบุผิวในลำไส้
  • -   ความสะดวกในการบริโภค โดยที่โพรไบโอติกที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นออกแบบให้ง่ายต่อการขนส่ง การจัดเก็บ และการนำส่งไปถึงอวัยวะเป้าหมาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่มีการคิดค้นในปัจจุบัน เพื่อให้การบริโภคอาหารเสริมโพรไบโอติกนั้นเป็นไปได้ง่าย

การรับประกันคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ

โดยเกณฑ์ 4 ข้อสำหรับการรับประกันโพรไบโอติกจำแนกประเภทคือ

  • - ควรมีการรวม inactivated microbial cells ที่มีหรือไม่มีสาร metabolites หรือว่าชิ้นส่วนของซากเซลล์โพรไบโอติกไปด้วย
  • - ได้รับการยืนยันผลว่ามีประโยชน์ในคนหรือสัตว์ที่อยู่ในการควบคุมการทดลองคุณภาพสูง
  • - มีการบริหารจัดการโพรไบโอติกนั้นบริเวณ host surface เช่น ระบบทางเดินอาหาร
  • - ได้รับการประเมินความปลอดภัยในเป้าหมายของโพรไบโอติกต่อ host เพื่อการใช้งานตาม
      วัตถุประสงค์ที่เครมไว้

สรุป

แนวโน้มกลยุทธการตลาดอาหารเสริมโพรไบโอติกในปัจจุบันต่อเนื่องถึงอนาคต นอกจากโพรไบโอติกจะมีประโยชน์ในแง่ช่วยเรื่องสมดุลจุลินทร์ในลำไส้เพื่อระบบย่อยอาหารหรือระบบภูมิคุ้มกันแล้ว ยังมีผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น ด้านผิวหนัง ด้านอารมณ์และสมอง ด้านการเผาผลาญพลังงานลดน้ำหนัก ลดน้ำตาลในเลือด เป็นต้น ซึ่งต้องมีงานวิจัยยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโพรไบโอติกในด้านนั้นๆ ดังนั้นการตลาดเพื่อผู้บริโภคโพรไบโอติกต้องเน้นไปที่งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะโยงไปถึงการกล่าวอ้างด้านสุขภาพต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ทางทีมกูรูเช็คหวังว่าข้อมูลที่ทีมรวบรวมมาในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณ ๆ ทุกคนที่เข้ามา อ่านบทความนี้ ฝากติดตามข้อมูล รีวิว สุขภาพและความงาม ตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็คนะคะ

เขียนโดย : Gurucheck

Views

1616

“ เราเชื่อว่าข้อมูลทางวิชาการเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลาย ๆ คนกูรูเช็คขอเป็นตัวแทนที่จะนำเสนอข้อมูลสุขภาพและความงามตามหลักการแพทย์ที่ได้รับการวิจัยและมีข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นค่ะ “